Nábor

Najdeme a vybereme Vám ty pravé lidi do Vaší firmy

 • Ideální kandidát

  Pomůžeme Vám sestavit ideální profil kandidáta v kontextu vaší strategie a firemní kultury. Nejen znalosti, dovednosti a zkušenosti hrají roli. Zásadní jsou hodnoty a postoje, které od kandidáta čekáte.
 • Design výběrového řízení

  Na základě profilu ideálního kandidáta připravíme design výběrového řízení, tedy detailní průběh a způsob vyhledávání a ověřování kandidátů.
 • Hledání

  Kandidáty hledáme buď inzercí, nebo jejich přímým oslovením, vždy podle konkrétní pozice a Vašich požadavků.
 • Předvýběr

  Předvýběr zajišťují specialisté s několikaletými zkušenostmi s výběrem zaměstnanců. 93 % kandidátů vůbec neuvidíte, neboť neprojdou naším předvýběrem - šetříme Váš čas.
 • Ideální zaměstnanec

  Naše průměrná doba obsazení pozice je 31 dní.

Strategie

Zajistíme, aby Vaše strategie žila v hlavách, srdcích i rukou Vašich zaměstnanců

 • Business strategie

  Vaše plány a cíle Vám pomůžeme zformulovat tak, aby se s nimi mohli Vaši zaměstnanci ztotožnit a začít je naplňovat.
 • Strategie práce s lidmi

  Dlouhodobé pány a cíle se musí promítnout do všech oblastí práce s lidmi (do firemní kultury, řízení výkonu, odměňování, náboru i rozvoje Vašich lidí). Společně vymyslíme jak.
 • Realizace

  Cíle pro práci s lidmi pak společně převedeme do reálného života, aby nezůstaly jen na papíře.

Koučink

Pomůžeme Vám definovat Vaše priority a cíle a najít cestu k jejich splnění

 • Zásady

  Je zaručena naprostá diskrétnost a dodržování etického kodexu koučů.
 • Koučovací proces

  Obvykle trvá 10 – 15 sezení (délka sezení 1,5 hodiny). Pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také těchto cílů dosahovat rychleji a efektivně.
 • Ochutnávka

  Úvodní koučovací sezení je testovací a zdarma. Seznámíte se s koučem a průběhem sezení. Rozhodnete se, zda vám osobnost kouče vyhovuje a chcete ve spolupráci pokračovat.